Effect van antenatale β-sympaticomimetica en corticosteroïden op het glucose metabolisme van beademde prematuren