Integracja europejska a sektor małych i średnich przedsiębiorstw doświadczenia włoskie